Bảng giá nhà đất, bất động sản Xã Nghi Ân TP Vinh, Nghệ An

 09/07/2021  0  Bình luận
ADMIN 1

ADMIN 1

Bảng giá nhà đất, bất động sản Phường Đội Cung TP Vinh từ 01/01/2020 đến 31/12/2024. (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An) 

Click để xem: Bảng giá nhà đất, bất động sản Xã Nghi Ân

 

Bảng giá nhà đất, bất động sản Xã Nghi Ân TP Vinh, Nghệ An

Vị trí Xã Nghi Ân thành phố Vinh Nghệ An (thanhbinhminh.vn)

Nghi Ân được thành lập trên sự chia tách của làng Ân Hậu ngày xưa thành xã Nghi Ân và Nghi Đức. Ngày nay Nghi Ân có 14 xóm thuộc 3 làng ngày xưa hợp lại, trong đó chủ yếu là làng Ân Hậu (bao gồm các xóm 1 (Kim Khánh), xóm 5 (Kim Liên), xóm 6 (Kim Trung), xóm 7 (Kim Nghĩa), xóm 8 (Kim Bình), Xóm 9 (Kim Sơn), xóm 10 (Kim Tân), xóm 11 (Kim Đông), xóm 12 (Kim Hòa), xóm 13 (Kim Hợp) và xóm Trung tâm (mới thành lập sau này bao gồm nhiều dân góp nhưng phần lớp vẫn là dân Nghi Ân ra ở)), làng Phú Hậu chỉ có xóm 2 (Kim Mỹ) (nay đa phần diện tích là xã Nghi Phú thuộc thành phố Vinh), và làng Chi Bái gồm xóm 3 (Kim Chi) và xóm 4 (Kim Phúc) (nay thuộc phần lớn Nghi Liên và Nghi Kim)

Thanhbinhminh.vn

Xem thêm bảng giá nhà đất, bất động sản TP.Vinh >> Tại Đây <<

Tin tức liên quan

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444