Danh mục các công trình, dự án thiết yếu được ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tại Thị xã Cửa Lò

 07/05/2021  0  Bình luận
ADMIN 1

ADMIN 1

Thị xã Cửa Lò huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương để ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư, tập trung thực hiện các dự án, công trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã; đồng thời giải quyết vấn đề tồn tại của địa phương trong công tác quản lý hệ thống hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, chống xuống cấp đô thị, tác động của thiên tai...

Dưới đây, Thanh Bình Minh đã tổng hợp những danh mục các công trình, dự án thiết yếu dự kiến được ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới.DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THIẾT YẾU ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

TT Phục vụ các công trình trọng điểm Địa điểm
1  Xây dựng khu hành chính, văn hóa thể thao phường Thu Thủy Phường Thu Thủy
2  Đường ngang số 21 đoạn từ đường Bình Minh đến đường dọc số 3 Phường Nghi Hòa
3  Đường dọc số 2' đoạn từ đường ngang số 9' đến đường ngang số 11A Phường Nghi Hương
4  Nâng cấp đường giao thông, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư kiểu mẫu các khối trên địa bàn thị xã Cửa Lò (7 phường * 15 tỷ/phường) Tất cả 7 phường
5  Nhà máy xử lý nước thải thị xã Cửa Lò Phường Nghi Thu
6  Cải tạo, nâng cấp các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn thị xã (7 phường * 10 tỷ/phường) Tất cả 7 phường
7  Nâng cấp Trường THPT Cửa Lò 1 và Cửa Lò 2 Phường Nghi Hương
8  Nâng cấp đường Sào Nam đoạn từ đường ngang số 3 đến đường Bình Minh Phường Nghi Thu
9  Đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường ngang số 1 đến đường  ngang số 7 Phường Nghi Thu, Thu Thủy
10  Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nội thị Phường Nghi Thu, Nghi Hương, Thu Thủy
11  Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 4 tầng, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ Cơ quan UBND thị xã Cửa Lò Phường Nghi Hương
12  Nâng cấp trụ sở làm việc cơ quan Thị ủy, cơ quan khối dân Phường Nghi Hương
13  Hệ thống mương thoát nước đường dọc số 2 đoạn từ đường ngang số 7 đến đường ngang số 11 Phường Nghi Hương
14  Nâng cấp đường, mương thoát nước đường dọc số 2' đoạn từ đường Sào Nam đến đường ngang số 9' Phường Nghi Hương
15  Xây dựng căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ thị xã giai đoạn 2020-2025 Phường Nghi Hương
16  Đường ngang số 8 đoạn từ đường dọc số 3 đến đường dọc số 5 Phường Nghi Hương
17  Đường ngang số 9 đoạn từ đường dọc số 3 đến đường dọc số 5 Phường Nghi Hương
18  Đường ngang số 10 đoạn từ đường dọc số 3 đến đường dọc số 5 Phường Nghi Hương
19  Đường giao thông, mương thoát nước khu quy hoạch dân cư đoạn từ đường ngang số 19 đến đường ngang số 20 kẹp giữa đường Bình Minh và đường dọc số 3 Phường Nghi Hòa
20  Đường giao thông, mương thoát nước khu quy hoạch dân cư đoạn từ đường ngang số 20 đến đường ngang số 21 kẹp giữa đường Bình Minh và đường dọc số 3 Phường Nghi Hòa

 

Những công trình, dự án này nhằm tạo điều kiện tốt nhất đẩy nhanh tốc độ phát triển thị xã Cửa Lò thời gian tới, nâng cao tầm ảnh hưởng sức lan tỏa trong tỉnh, xứng đáng hơn nữa với vai trò, vị thế là một trong hai cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm du lịch tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Đối với các dự án bất động sản trên địa bàn thị xã, tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh là 50%, ngân sách thị xã 40%, ngân sách phường 10%. Đối với tiền sử dụng đất từ đấu giá, giao đất, tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thị xã là 90% và ngân sách phường 10%.

Với cơ chế, chính sách đặc thù trên, ngân sách thị xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất sẽ được tăng lên. Đơn cử, năm 2020, thu tiền sử dụng đất thực hiện của thị xã là 125 tỷ đồng, nếu áp dụng theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nêu trên, ngân sách thị xã sẽ được hưởng là 112,5 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cho biết sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 25/12/2014 về việc công nhận đô thị du lịch biển Cửa Lò và các Nghị quyết của Tỉnh ủy Nghệ An, kinh tế - xã hội của thị xã giữ ổn định và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 13,8%; thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá và ổn định; lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ; một số công trình, dự án lớn được triển khai.

Tuy nhiên, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu đề ra, đặc biệt du lịch thị xã Cửa Lò vẫn mang tính chất mùa vụ, thiếu các loại hình vui chơi giải trí chất lượng cao. Nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn khiêm tốn, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nguyên nhân chủ yếu là do văn bản của Trung ương, của tỉnh chưa được cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách. Nguồn lực đầu tư cho thị xã còn hạn chế, vốn đầu tư toàn xã hội thấp.

Do vậy, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cho biết việc ưu tiến bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án thiết yếu trên sẽ có tác động cụ thể, khuyến khích việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội để xây dựng Cửa Lò phát triển toàn diện, vững chắc.

Thanh Bình Minh.

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444