Điều kiện cần để được giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

 14/09/2020  0  Bình luận
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Dịch Covid_19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch, Thủ tướng Chính phủ đã hành theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid_19. Cùng bất động sản Thanh Bình Minh tìm hiểu để rõ hơn về quy định này nhé!

 

Đối tượng nào được giảm tiền thuê đất

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người thuê đất) đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mức giảm tiền thuê đất

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có). Để được áp dụng chính sách này, người thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (Giấy đề nghị, Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Lưu ý về trình tự thủ tục để được giảm tiền thuê đất

- Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

- Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

- Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị sau ngày 31/12/2020 thì thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

- Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

- Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan

Nguồn: Tổng hợp

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: