Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An - GĐ 2 dự kiến sẽ khánh thành và đi sử dụng vào cuối quý III/2021

 11/01/2021  0  Bình luận
Phương Thảo

Phương Thảo

Vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2021, Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An - GĐ 2 dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động.

Tổng quan Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An - GĐ 2.

Ngày 11/1, tại buổi họp báo Kinh tế - xã hôi năm 2020 do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã thông tin, dự kiến, vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2021, Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An - GĐ 2 sẽ khánh thành và đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An trả lời báo chí.

Được  biết, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện HNĐK Nghệ An - GĐ 2 được Thường trực tỉnh Ủy cho chủ trương thực hiện đầu tư tại Thông báo kết luận số 940-TB/TU ngày 25/11/2013.

Ngày 06/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện HNĐK Nghệ An - GĐ 2 tại Quyết định số 5196/QĐ-UBND-CNTM và ngày 2/2/2016, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 5196 tại Quyết đinh số 514/QĐ - UBND-CNTM.

Sau khi Đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh liên kết thanh lập Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An - GĐ 2 hoạt động theo Luật doanh nghiệp và làm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901794168 (đăng ký lần đầu ngày 10/8/2015, thay đổi lần 1 ngày 10/12/2015).

Hiện nay, Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An - GĐ 2 (với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng) chậm tiến độ so với kế hoạch được duyệt đã dẫn tới các chi phí về lãi vay ngân hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Theo đó, cổ phần doanh nghiệp thâu tóm dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ này cũng có sự thay đổi.

 

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện HNĐK Nghệ An - GĐ 2 chậm tiến độ nhiều năm so với kế hoạch.

Tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An được xác định là 260 tỷ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông: Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt. Bệnh viện ĐKHN Nghệ An góp 40% (104 tỷ đồng) vốn điều lệ bằng giá trị thương hiệu, uy tín; lợi thế vị trí địa lý đất và giá trị tiền GPMB… Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An Ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là người đại diện phần vốn góp của nhà nước trong Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Riêng về phần vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51%: Trước đây, ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT là Người đại diện nắm giữ hoàn toàn 51% phần vốn góp.

Sau đó, ông Đào Đức Nghĩa và ông Goh Hsien Ming (là đại diện quỹ đầu tư nước ngoài Tập đoàn TAEL - Singgapore) mỗi người được Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare ủy quyền để quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An (25,5% vốn điều lệ trong Công ty cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An).

Về phần vốn góp 9% của Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop thì ông Đào Đức Nghĩa nắm giữ. Còn, phần vốn góp của tỉnh Nghệ An vẫn không thay đổi.

Trước đây, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An gồm có 3 thành viên. Trong đó, ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty. Ông Goh Hsien Ming là Thành viên Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo Kinh tế - xã hội năm 2020, ông Nguyễn Văn Hương cho biết thêm, mới đây, vào ngày 29/12, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Cotec HealthCare mới được diễn ra và đã thay đổi lại HĐQT công ty. Theo đó, đã miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Đào Đức Nghĩa và bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT mới. Tuy nhiên, từ sau khi Đại hội đồng cổ đông công ty xong, đến nay, vẫn chưa thể bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444