Nghệ An sẽ sửa đổi, bổ sung giá đất khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam

 17/11/2020  0  Bình luận
Đồng Phương

Đồng Phương

UBND tỉnh Nghệ An thống nhất trình HĐND tỉnh này sửa đổi, bổ sung giá đất khu công nghiệp (KCN) trong Khu Kinh tế (KKT) Đông Nam giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 được Sở Tài Nguyên và Môi trường báo cáo trước đó với UBND tỉnh.

Theo đó, đối với giá đất KCN trong KKT Đông Nam giai đoạn 2020 - 2024, gồm: Nam Cấm, Đông Hồi, Hoàng Mai 1, VSIP và WHA đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. bảng giá đất được ban hành theo vị trí các tuyến đường trong KCN hoặc tiếp giáp với KCN.

 

Một góc tại Khu kinh tế Đông Nam hiện nay

Một góc tại Khu kinh tế Đông Nam hiện nay

 

Tuy nhiên, phương pháp tính giá đất này có hạn chế là không đảm bảo tính công bằng về đơn giá cho thuê giữa các nhà đầu tư trong cùng môt KCN và không thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng khi các nhà đầu tư vào muốn tìm hiểu đơn giá thuê đất.

“Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm tạo thuận lợi để thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, việc xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất KCN trong KKT Đông Nam giai đoạn 2020 - 2024 theo hướng quy định mức giá bình quân chung cho các KCN trong KKT Đông Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay.

Việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất KCN nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện việc đầu tư các dự án vào các KCN trong KKT Đông Nam. Khắc phục những hạn chế và kế thừa ưu điểm trong quá trình tổ chức thực hiện bảng giá đất giai đoạn trước đây.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, để đảm bảo sức hấp dẫn khi thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư vào các KCN trong KKT Đông Nam, việc điều chỉnh giá đất cho thuê là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mức giá này được xem xét trên cơ sở nhiều yếu tố tham khảo, để các nhà đầu tư bù đắp chi phí về đầu tư hạ tầng. Và qua đó, giúp các nhà đầu tư hạ tầng KCN như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... có thể thu hút được nhiều dự án hơn.

Bên cạnh đó, sau khi tính toán điều chỉnh giá này thì so sánh giữa mức dự kiến giảm thu tiền cho thuê đất so với việc thu hút đầu tư thì tỉnh có lợi rất nhiều. Mức giá này cũng đã được tính toán bù đắp các chi phí mà tỉnh phải bỏ ra để bồi thường giải phóng mặt bằng. Trước mắt, chỉ áp dụng việc điều chỉnh giá cho thuê đất KCN trong KKT Đông Nam.

Sau khi UBND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp tới.

 

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444