Nghệ An thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 9.500 tỷ

 30/06/2021  0  Bình luận
ADMIN 1

ADMIN 1

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 9.504,6 tỷ đồng, hoàn thành 67,7% dự toán cả năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa ước đạt 8.634,6 tỷ đồng, hoàn thành 67,6% dự toán và tăng 27,4%.

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, dịch COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, Nghệ An đã và đang thực hiện thành công mục tiêu “kép” (vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế), do đó, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 đạt được kết quả tăng trưởng khá.

Tổng sản phẩm trong tỉnh Nghệ An (GRDP) quý II/2021 ước tính tăng 7,93% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,11% của quý I. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá so sánh ước tính đạt 42.866,4 tỷ đồng, tăng 7,58% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 4,61 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm 2020.

Cả 3 khu vực đều có mức tăng trưởng khá, trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng ấn tượng, đóng góp lớn vào tốc độ tăng chung của tỉnh với 3,76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 2,39 điểm phần trăm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 1,18 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,25 điểm phần trăm.

11

Một góc TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Theo kết quả điều tra ban đầu của Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An hiện có 12.063 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2021, cả tỉnh có 938 doanh được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 10.516,7 tỷ đồng, tăng 14,95% so với cùng kỳ 2020 về số doanh nghiệp và tăng 63,4% về vốn đăng ký. Có 454 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 628 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm dừng hoạt động 64 doanh nghiệp, tăng 21 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể là 79 doanh nghiệp, tăng 33,9%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 9.504,6 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán cả năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa ước đạt 8.634,6 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán và tăng 27,4%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm năm 2021 tăng so cùng kỳ năm trước do có một số khoản thu tăng đột biến như: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 870 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán giao từ đầu năm và tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2020; Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 2.739,1 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán và tăng 46,4%,…

Tổng chi ngân sách 6 tháng ước đạt 12.439,1 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 3.400 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán; chi thường xuyên 8.919,1 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán. Chủ yếu tập trung chi lương, các khoản có tính chất lương của các cơ quan, đơn vị, các sự nghiệp và hỗ trợ kinh phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Nghệ An đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục chỉ đạo tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đài Loan vào tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ước đạt 36.324,3 tỷ đồng, tăng 11,42% so cùng kỳ. Vốn nhà nước ước đạt 6.293,1 tỷ đồng (-11%); vốn ngoài nhà nước ước đạt 28.587,5 tỷ đồng (+17,6%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.443,6 tỷ đồng (+18,08%). Phân theo khoản mục đầu tư: vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 32.584,4 tỷ đồng, tăng 10,77% so với cùng kỳ năm trước; vốn mua sắm tài sản cố định ước đạt 1.560,7 tỷ đồng(+ 5,76%); vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định ước đạt 1.518,2 tỷ đồng (+6,08%)

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km320+700 - Km327+600 và Km330 - Km333+200; dự án đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (giai đoạn 1), đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1); Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ điểm giao QL46 đến TL535 (Km76 - Km83+500); dự án LRAMP.

 

Link báo gốc: https://nhadautu.vn/nghe-an-thu-ngan-sach-6-thang-dau-nam-uoc-dat-9500-ty-d54011.html

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444