Nghệ An: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu đạt 100%

 13/01/2021  0  Bình luận
Đồng Phương

Đồng Phương

Báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, hiện tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu và đô thị chính (45 đô thị) đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác đạt 88,9%.

Đến hết tháng 12/2020, công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn đã cơ bản phủ kín. Tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu và đô thị chính (45 đô thị) đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác đạt 88,9% (còn lại các đô thị là thị tứ khu vực miền núi); tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 72% (Vinh 24/25, Cửa Lò 5/7, Hưng Nguyên 1/1, Nghi Lộc 1/1 thuộc vùng Vinh). 

Nghệ An đã được phê duyệt nhiều quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; quy hoạch thị xã Cửa Lò; Khu kinh tế Đông Nam; quy hoạch thị trấn Quán Hành, thị trấn Hưng Nguyên, thị trấn Nam Đàn, thị trấn Thanh Chương, đô thị Thanh Thủy, đô thị cầu Rộ, đô thị chợ Chùa, đô thị chợ Thượng, thị trấn khu vực Hưng Phúc (Hưng Nguyên); Nam Trung, Nam Giang (Nam Đàn)...

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch nông thôn mới xã đạt 100%. Đang chỉ đạo thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai lập quy hoạch các phân khu. 

Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Tuấn Anh

 

Công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến nay Nghệ An phê duyệt được 2/17 vùng huyện (Nam Đàn, Yên Thành); đang chỉ đạo lập quy hoạch vùng huyện một số huyện như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Đô Lương để làm cơ sở quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và hoàn thiện tiêu chí công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đồng thời cũng là cơ sở để lập đồ án Quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Một góc đô thị phía Nam thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

Nghệ An cũng hoàn thành quy hoạch chung xây dựng khu chức năng hai bên tuyến đường QL7C nối từ đường N5 - Khu Kinh tế Đông Nam đến xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 204 Quy hoạch chi tiết các loại (trong đó, 10 khu đô thị, 194 quy hoạch chi tiết các loại về dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, trụ sở các cơ quan và các cơ sở an ninh, quốc phòng, tôn giáo); thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 21 hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch.

Phối hợp với Khu kinh tế Đông Nam trong việc tổ chức điều chỉnh Quy hoach chung Khu Kinh tế Đông Nam và cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Khu Kinh tế; Phối hợp với thành phố Vinh trong việc đề xuất nội dung, lộ trình xây dựng phát triển đô thị thông minh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định phương án kế hoạch sử dụng đất của các huyện.

Phối cảnh quy hoạch Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1. Ảnh: P.V

Sở Xây dựng và các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, các đơn vị tham gia lập quy hoạch xây dựng đã được hướng dẫn tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Chất lượng các đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao; các đồ án điều chỉnh quy hoạch theo hướng tốt hơn, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng. 

Theo baonghenan.vn

 

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: