Nghệ An ưu tiên nguồn lực xây dựng Nông thôn mới vùng miền núi khó khăn

 24/12/2020  0  Bình luận
Phương Thảo

Phương Thảo

Đó là chỉ đạo được nhấn mạnh tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào chiều 17/12, tại TP Vinh.

Các đồng chí: Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành là thành viên ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM; các sở, ngành, đoàn thể và Văn phòng NTM tỉnh.

 Nghệ An huy động 10.600 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2020. 

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh thông tin một số nét cơ bản về kết quả xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2020. Theo đó, đến 30/11/2020 đã có thêm 23 xã được tỉnh thẩm định, trong đó 1 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến nay lên 246 xã, chiếm gần 59,8% số xã, có 2 xã được thẩm định đạt chuẩn nâng cao, 6 xã thuộc huyện nghèo 30a và 2 xã biên giới đạt chuẩn NTM; 4 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn NTM.

Năm 2020, Nghệ An huy động được 10.637 tỷ đồng để xây dựng NTM. Hiện toàn tỉnh có 283/411 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 68,85% và 841 thôn bản đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh báo cáo tình hình xây dựng NTM của tỉnh Nghệ An năm 2020.

Trong giai đoạn vừa qua, Nghệ An được Trung ương ghi nhận là có sáng tạo trên lĩnh vực xây dựng NTM khi ban hành tiêu chí thôn bản đạt chuẩn NTM, qua đó khích lệ phong trào xây dựng NTM ở địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn; dành nguồn lực để triển khai xây dựng NTM tại 27 xã biên giới; tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ động viên các xã xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn.

Tỉnh cũng dành nguồn lực để xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục ban hành cơ chế để triển khai có hiệu quả chương mỗi xã 1 sản phẩm OCOP của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng làng văn hóa của xã Nông thôn mới Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu.

Bên cạnh thành tích trên, Nghệ An còn đạt một số thành tích nổi bật trên lĩnh vực tương ứng với các nhóm tiêu chí về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, gia đình văn hóa. Tỉnh cũng tranh thủ được nguồn lực từ ngân sách trung ương để bảo tồn các di sản cấp quốc gia; tiếp tục phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng…

Đường hoa Nông thôn mới xã Nghi Văn, Nghi Lộc. 

Tại buổi làm việc, thông qua nêu tình hình thực hiện các chương trình, đề án được Trung ương phê duyệt và kết quả sát nhập đơn vị hành chính xã và thôn bản, các sở ngành đề xuất Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn, quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực để Nghệ An thực hiện kịp thời hoàn thiện các tiêu chí, nhất là nguồn lực, nhân sự để bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, thiết chế văn hóa thông tin, thể thao tại cơ sở...

Ưu tiên nguồn lực xây dựng NTM ở vùng cao

Đại diện Vụ thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu chỉ số tỷ lệ người dân chơi thể thao thường xuyên mới chỉ ở mức trung bình cả nước nên cần nâng cao.

Tại buổi làm việc, đại diện một số bộ, ban, ngành của Ban chỉ đạo Trung ương trả lời, phúc đáp một số kiến nghị của các sở, ngành Nghệ An về tiêu chí môi trường, thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, cấp thôn, bản; đồng thời cũng đề nghị tỉnh Nghệ An làm rõ nguồn lực để thực để tiếp tục thực hiện chương trình OCOP giai đoạn tới, tiếp tục nâng cao chất lượng các thôn, bản và xã đã đạt chuẩn NTM; các bố trí nguồn lực, trong đó làm rõ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu NTM quốc gia đầu tư cho NTM và nguồn lực địa phương để các kế hoạch triển khai có tính khả thi hơn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phúc đáp một số gợi ý của các bộ, ngành về xây dựng NTM. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu, góp ý rõ ràng và chi tiết của các thành viên đoàn công tác Trung ương về xây dựng NTM.

Đánh giá cao ý nghĩa chương trình xây dựng NTM đối với ổn định và nâng cao đời sống người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong khó khăn, Nghệ An đã có cách làm sách tạo, có cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với từng cấp xã hoặc thôn bản. Tỉnh đã thấy rõ những điểm mấu chốt của mình về hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa cơ sở nên đã tập trung đầu tư hỗ trợ. Sắp tới, mặc dù chưa cân đối được ngân sách nhưng tỉnh xác định sẽ tiếp tục ưu tiên, dành nguồn lực để hỗ trợ các xã và thôn, bản miền núi xây dựng NTM....

Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Trịnh Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tỉnh trong xây dựng NTM thời gian vừa qua. Trong điều kiện khó khăn chưa cân đối được ngân sách nhưng đã đầu tư có trọng điểm cho hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa và NTM cấp thôn bản.

Cơ bản đồng tình với phương hướng xây dựng NTM trong thời gian tới của tỉnh, đồng chí Thứ trưởng lưu ý Nghệ An cần ưu tiên cao cho xây dựng NTM ở miền núi và vùng cao vì chỉ các thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM thì cả tỉnh và cả nước mới hoàn thành mục tiêu NTM.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý các thành viên, Thứ trưởng đề nghị Nghệ An tiếp tục quan tâm đầu tư NTM vùng sâu vùng xa, dành nguồn lực củng cố hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, vệ sinh môi trường tại các vùng đặc thù, vùng ven biển, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và giữ vững các tiêu chí NTM đạt được vững chắc./.

                                                                                                    Nguồn; Sưu tầm.

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444