Tập trung xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư

 18/06/2021  0  Bình luận
ADMIN 1

ADMIN 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành ở Nghệ An tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và xây dựng sửa đổi Quyết định về trình tự thủ tục đầu tư trên tinh thần đơn giản, thuận lợi, tránh phát sinh thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

 

Văn phòng UBND tỉnh đánh giá, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đã được thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc hướng dẫn hồ sơ của các sở, ngành tại trung tâm bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 1 lần.

Việc theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các sở chủ trì trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc của trung tâm và kỷ cương, kỷ luật hành chính; có phương pháp giao tiếp, ứng xử đúng mực, xác định rõ vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư.

Khu Công nghiệp VSIP hiện đã thu hút được 28 nhà đầu tư với 30 dự án

 

Phần lớn các sở, ngành (nhất là các Sở chủ trì) đã nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo và phân công xử lý hồ sơ đầu tư; chủ động tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan về áp dụng pháp luật vào giải quyết thủ tục đầu tư. Nhiều hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết và xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC liên thông cho các nhà đầu tư còn chưa nghiêm túc, chưa đúng quy định dẫn đến chậm trễ trong giải quyết TTHC; mặt khác, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến hồ sơ tồn đọng nhiều (có 20/69 hồ sơ tồn đọng do lỗi của nhà đầu tư).

Nhiệm vụ trong thời gian tới, tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 72 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư mới, với tinh thần sửa đổi là đơn giản, thuận lợi, tránh gây phiền hà, phát sinh thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021

 

Các sở, ngành chủ động theo dõi và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc tiến độ các dự án KCN VSIP, WHA, Hoàng Mai I, trọng tâm là cấp phép dự án JuTeng. Hỗ trợ xử lý thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Goertek tại KCN WHA. Hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất Dự án KCN Thọ Lộc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi UBND chấp thuận địa điểm và thống nhất nhà đầu tư khu công nghiệp.

Nguồn: baonghean.vn

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444