Thành phố Vinh sẽ đấu giá 4 khu đất mới

 26/09/2020  0  Bình luận
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Thành phố Vinh cho biết sẽ đấu giá 4 khu đất mới với tổng diện tích hơn 20ha trong thời gian tới đây.

Năm 2020, UBND Thành phố Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá 2.209 lô đất của 44 khu quy hoạch chia lô đất ở, dự kiến số tiền thu được là 869 tỷ đồng.

Trong số 44 khu quy hoạch có 4 khu quy hoạch đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng chuẩn bị đưa vào quỹ đất đấu giá, 40 khu quy hoạch đang triển khai các thủ tục để bồi thường, GPMB (đã có căn cứ pháp lý). Ngoài ra, còn 25 khu quy hoạch chia lô đất.

Khu đấu giá đất khối 1, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

4 khu đất thành phố Vinh chuẩn bị đấu thời gian tới cụ thể như sau: Khu quy hoạch chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu (4,3 ha); Khu quy hoạch chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu (1,82 ha); Khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông (7,7 ha); Khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc (7,2ha). Tổng 4 khu đất là 20,32 ha, dự kiến thu được 412 tỷ đồng. 

Thành phố sẽ bố trí ngân sách năm 2020 để chi cho việc bồi thường GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu quy hoạch tái định cư, quy hoạch khai thác quỹ đất; Gắn liền công tác quy hoạch đất ở tái định cư với việc khai thác quỹ đất để tạo nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cho các vùng quy hoạch đất ở tái định cư.

Đường 72m Vinh - Cửa Lò hoàn thành tạo ra nhiều khu quy hoạch mới. Ảnh: Trân Châu

Được biết trong 9 tháng đầu năm, thành phố Vinh thu được hơn 2.000 tỷ đồng thuế, trong đó tiền sử dụng đất là 1.000 tỷ đồng. 

Nguồn: tổng hợp

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444