Từ năm 2021, không cần vốn pháp định doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh BĐS

 22/11/2020  0  Bình luận
Phương Thảo

Phương Thảo

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS cần có vốn pháp định ít nhất 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, theo Luật Đầu tư 2020, sẽ không còn quy định về vốn pháp định này!

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 trên thực tế. Luật này có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý là việc sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Cụ thể, trước đây theo Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng; ngoại trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 từng quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS cần có vốn điều lệ ít nhất 20 tỷ đồng

Tuy nhiên, tại điểm a, Khoản 2, Điều 75, Luật Đầu tư 2020 không còn bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ các trường hợp sau đây không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã:

- Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định.

Như vậy, quy định mới này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức tham gia kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2021, không còn bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên

Luật Đầu tư 2020 cũng sửa đổi quy định về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, cụ thể như sau:

Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp nêu trên, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

- UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

Như vậy, kể từ năm 2021, Luật Đầu tư đã khuyến khích những cá nhân, tổ chức tham gia vào kinh doanh bất động sản mà không cần những điều kiện bắt buộc về vốn pháp định. 

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444