Vì sao dự án 11,42ha ở Đô Lương vẫn chưa ‘thông’?

 28/02/2021  0  Bình luận
Phương Thảo

Phương Thảo

Dự án khu đô thị gần 400 tỷ đồng do UBND huyện Đô Lương đề xuất, tuy nhiên tới nay vẫn chưa được thông qua.


Thị trấn Đô Lương.

Ngày 26/1/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 478/UBND-CN ngày 26/1/2021 về quy trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và danh mục dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trích Công văn số 478/UBND-CN: “Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định của Luật, rà soát cụ thể quy trình, thủ tục (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thì phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trước hay sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền), tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo sự thống nhất, theo đúng quy định của pháp luật”.

Trả lời bằng văn bản số 584/SKHĐT-ĐT ngày 23/2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết chưa đủ cơ sở để báo cáo UBND tỉnh.

Cơ quan này báo cáo do có một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất giữa Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Sở đã có Văn bản số 525/SKHĐT-ĐT ngày 9/2/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

“Tuy nhiên, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đề nghị trên. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định”, trích văn bản số 584/SKHĐT-ĐT.

Như Nhadautu.vn từng đề cập, UBND huyện Đô Lương vào tháng 11/2020 đã đề xuất UBND tỉnh Nghệ An xây dựng Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương. Đây là dự án có quy mô 11,42 ha, tổng mức đầu tư hơn 394,010 tỷ đồng (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tạm tính là 22,620 tỷ đồng). Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm (quý IV/2020 – quý IV/2023).

Theo ý kiến của Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi Trường, dự án hiện tại chưa đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 4197/STC-QLG&CS ngày 13/11/2020 cho hay, trong bối cảnh Ngân sách Nhà nước chưa thể cân đối tiền giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng cho các khu đất để đấu giá và UBND tỉnh cũng đồng thời quyết định không tổ chức giải phóng mặt bằng thì dự án hiện tại chưa đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất. Theo báo cáo của UBND huyện Đô Lương, hiện trạng khu đất đề nghị thực hiện dự án là đất trồng lúa, đất giao thông, kênh mương nội đồng, bờ thửa chưa được giải phóng mặt bằng.

Tương tự, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết do khu đất hiện nay chưa được giải phóng mặt bằng nên hiện tại không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, theo quy định tại Điều 53, khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Như vậy, theo quy định hiện hành, dự án nếu được chấp thuận sẽ có hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu.

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444