"Vì sao Nghệ An không có đô thị được chọn dự kiến trực thuộc Trung ương?

 16/03/2021  0  Bình luận
Phương Thảo

Phương Thảo

Trong Quyết định 241/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 mà Chính phủ vừa mới ban hành thì dự kiến có thêm 03 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, các tỉnh gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa sẽ được xây dựng đô thị từ nay đến năm 2030 dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Và, từ năm 2013, Nghệ An cũng được Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 26 với mục tiêu đưa tỉnh này trở thành trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/02/2021 thì Nghệ An không được lựa chọn đô thị nào dự kiến trực thuộc Trung ương.

Trong khi đó, từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg về mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh gồm Toàn bộ thành phố Vinh; Toàn bộ thị xã Cửa Lò; Huyện Nghi Lộc: Toàn bộ thị trấn Quán Hành; toàn bộ các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận và một phần của xã Nghi Xá nằm phía Nam đường Nam cấm - Cửa Lò; Huyện Hưng Nguyên: Toàn bộ xã Hưng Tây; một phần của thị trấn Hưng Nguyên, các xã Hưng Lợi, Hưng Mỹ nằm phía Bắc của quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh, xã Hưng Đạo ở phía Bắc của quốc lộ 46 và quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh.

Cũng vào tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành Quyết định 827/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023, định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mặc dù được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An từ năm 2008 nhưng theo Quyết định 241 của Thủ tướng thì địa này vẫn không nằm trong dự kiến sẽ lựa chọn tỉnh, thành trực thuộc Trung ương

 

Qua đó, Đề án cũng xác định Tp. Vinh sẽ được xây dựng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; có nền văn hóa tiên tiến…

Vậy nhưng, trong các Quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thì Nghệ An vẫn không được quy hoạch, lựa chọn bất kỳ đô thị nào trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mặc dù, từ năm 2008, Tp. Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I. Và, Nghệ An cũng là tỉnh vẫn phải phụ thuộc vào nguồn ngân sách của Trung ương suốt nhiều năm qua do chưa thể cân đối nguồn thu-chi.

Được biết, tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội, trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh hiện có 822,7 km2.

Còn với tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với Nghị quyết 54, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Và, đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao.

Riêng với tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 24/12/2012, Bộ Chính trị cũng ban hành Kết luận 53-KL/TW ngày 24/12/2012 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Dự kiến đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh trực thuộc Trung ương

Về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Kết luận 53 của Bộ Chính trị đồng ý chủ trương phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước; có quốc phòng, an ninh vững mạnh, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Cũng theo Quyết định số 241, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030

Mặt khác, Bộ Xây dựng cần rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia đảm bảo phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ…

Tin tức liên quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0844343444